Slijedeći svjetske trendove zdrave prehrane, od sada nudimo kvalitetne posude za SUSHI. Atraktivne, crne posude sa prozirnim poklopcima, od naših provjerenih dobavljača i uporabom kvalitetnih materijala pri procesu proizvodnje.

U različitim varijacijama i prema Vašim potrebama.