rPET asortiman AMBALAŽE IN napravljen od 100% reciklirane plastike

Ambalaža IN podupire Novu Plastičnu Ekonomiju Globalne Predanosti kako bi se doprinijelo prestanku onečišćenja plastičnim otpacima

Predanost je značajan korak prema samoodrživosti. Cilj nije napustiti uporabu plastike već je integrirati u novi model Kružne Ekonomije. Primjenom preporuka Nove Plastične Ekonimije Globalne Predanosti, Ambalaža IN cilja prema distribuciji pakiranja na održivi način.

Fokus je usmjeren na:
– Optimiziranje dizajna i uporabljivog materijala
– Povećavanje uporabe količine recikliranog materijala koji se rabi za proizvodnju novog proizvoda
– Kontinuirani proces unapređivanja

 

Kružna održivost eventa

AMBALAŽA IN nastoji podržati i predvoditi inicijativu koja stimulira svjesnost samoodrživosti, posebice organizatore događanja kako bi jednokratne plastične proizvode pretvarali u vrijedne resurse za buduće proizvode.

EU želi povećati uporabu količine recikliranog materijala i Ambalaža IN podupire ovu težnju ponudom rPET solucija. Paralelno s time, EU želi umanjiti uporabu jednokratnih proizvoda koji se proizvode od materijala koji se teže recikliraju. Recikliranje proizvoda od PET-a konstantno raste, dajući ovom materijalu najveći postotak reciklaže među ostalim materijalima te, kao rezultat, uporaba PET sirovog materijala u proizvodnji je među najmanjim postocima u odnosu na drugu plastiku.

Ambalaža IN se priključuje novom projektu “Kružna održivost eventa” pri čemu se fokusiramo na tzv. programe “Zatvorenog kruga”. Ono omogućava proizvođačima lansiranje samoodržive cirkulacije bilijuna plastičnih čaša koje se distribuiraju i koriste tijekom raznih tipova masovnih događanja oko svijeta. Cijeli proces je ustrojen po slijedećem principu: plastični jednokratni proizvodi, koji se koriste tijekom događanja, poput koncerata, izložbi ili sportskih manifestacija, se prikupljaju i transportiraju u specijalizirane tvornice za reciklažu, potom drobe i recikliraju kako bi se spriječilo njihovo odlaganje u prirodi. Poslije, materijal se koristi za proizvodnju novih čaša napravljenih od 100% recikliranog materijala (rPET), zatvarajući krug u proizvodnji i uporabi čaša za napitke. Reciklirani PET vodi ka uštedi 60% energije i više od 70% manje emisije ispuštanja ugljičnog dioksida u usporedbi sa proizvodnjom nove plastike.

 

Krajnji korisnik ovih rPET proizvoda je ključ naše strategije očuvanja okoliša i tu se trudimo puno ulagati zadnjih godina, kako u nove proizvodne smjernice tako i u osvješćivanju krajnjeg korisnika. Implementirana dekontaminacijska tehnologija omogućava PET proizvodima, dobivenim uglavnom od globalnog prikupljanja, da se konvertiraju ponovno u održivi materijal, podoban za kontakt sa hranom. Ova solucija je već uveliko prihvaćena u reciklažnoj proizvodnji država poput Poljske, Francuske, Nizozemske i Velike Britanije.

Pridružite nam se u stvaranju naših rPET plastičnih čaša kao najboljim samoodrživim proizvodom.