Posude, kalupi i folije za termičko pakiranje

 

Nudimo veliki broja različitih posuda i odgovarajućih kalupa u našoj ponudi.

 

Standardne posude u ponudi Ambalaže IN:

Standardni kalupi u ponudi Ambalaže IN:

Standardna folija:


 

Izaberite i ostale posude i kalupe koji bi odgovarali Vašim potrebama.

Posude iz kataloga koje nisu u našoj standardnoj ponudi je potrebno naručiti što uvjetuje određenu količinu i vrijeme isporuke:

 

MAPTIPACK posude 1

MAPTIPACK posude 2

TUSIPACK posude

Stroj folije i kalupi