AMBALAŽA IN uvodi rPET u asortiman – recikliranu plastiku

 

Što je PET?

Počnimo učenjem što zapravo znači PET. Ovo je skraćenica  puno dužeg termina, točnije polietilen tereftalat. Jasnije značenje? PET je najčešći tip plastike. Da bi se stvorio osnovni PET, proizvođači moraju ekstraktirati naftu I prirodni plin in Zemlje, potom ih procesuirati I zagrijati kako bi se formirala rastopljena tekućina. Takva tekućina se vrtnjom pretvara u vlakna kako bi nastala poliesterka vlakna, ili direktno ,kalupom, nastaju PET plastične posude.

Kao vlakno, polyester se može upotrijebiti za izradu gotovo svega, od odjeće I pokrivača do vreća za spavanje I tepiha. Obično to zovemo poliesterom u ovoj formi, dok, u kalupnim verzijama, PET je više uobičajeno ime. U plastičnoj formi, PET se koristi za čuvanje svega, od maslaca, salata ili solucija za čišćenje ili medikamenata. Jednokratne boce za vodu? PET. Velika je šansa da je većina plastičnih posuda u Vašem domu napravljeno baš o dove plastike!

Pa… gdje nastupa održivost razvoja?

PET se smatra plastikom sa izuzetnim reciklirajućim karakteristikama. Iskorištene PET posude se mogu isprati i ponovno rastopiti u plazmu, iz koje se novi proizvodi mogu napraviti. Tako nastaje rPET. Ipak, pokazalo se uistinu teško prikupiti plastiku, dijelom i zbog naših navika. Manje od , primjerice, pola kupljenih plastičnih boca svake godine dospijeva do postrojenja za recikliranje. Samo oko 7% recikliranih boca se pretvaraju u boce spremne za ponovno korištenje.

 

Za početak, PET je super jednostavno reciklirati. Možete jednostavno razlikovati PET proizvode po njihovom #1 reciklirajućoj oznaci. Da bi recikliranje bilo potpuno, u začetku je uvjet  na odvajanju otpada. Mi imamo sasvim dovoljno plastičnog otpada u našoj prirodi. Recikliranjem PET proizvoda, nudimo im dodatni život!

Od tuda i tri RRR –   Recycle (recikliranje) / Reuse (ponovna uporaba) / Reduce (umanjena uporaba), smisao održivog razvoja pri uporabi plastike za koju se snažno zalažemo.

Kada kompanije odluče koristiti rPET u svojim proizvodima, oni stvaraju tržište za recikliranu plastiku. Kao i svako poslovanje, tvornice za recikliranje moraju zaraditi novac – ukoliko im se poslovanje ne isplati od materijala koji prikupljaju, prestart će ih prikupljati. Kada potrošači kupuju proizvode napravljene od reciklirane plastike, šalju poruku kompanijama da cijene njihovu vrijednost u prepoznavanju održivog razvoja! Stvarajući osvještenost i potražnju za recikliranim proizvodima, mi svi pomažemo u solidaciji programa recikliranja i uporabu reciklirajućih proizvoda kao vrijedni dio proizvodnog procesa.

Reciklirana plastika, rPET, također pomaže u smanjenju količine plastičnog otpada koji ulaze u prirodu. Plastici u prirodi je potrebno tisuće godina za razgradnju te može uzrokovati curenje toksičnih kemikalija I zemlju. Ove kemikalije mogu pronaći put do podzemnih voda, ugrožavajući kako ljude tako I životinje. Recikliranje pruža bolju opciju za značajnijem smanjenju korištenja prirodnih resursa. Koristeći PET, koji je već u cirkulaciji, mi umanjujemo količinu novog PET-a koji trebamo stvoriti.

Energija je također veliki dio ove jednadžbe, također! Za stvaranje plastične boce od 100% reciklirajućeg materijala, koristi se 75% manje energije nego da se napravi boca od nove sirovine. Iako je određena količina energije I vode I dalje nužna u procesu proizvodnje, količina je značajno manja nego u proizvodnji novog proizvoda od izvorne sirovine. To u prijevodu znači manja potrošnja prirodnih resursa. To također znači I manje izgaranje ugljičnog dioksida koji se otpušta prilikom nove proizvodnje. Primjerice, godišnje recikliranje ukupne količine plastike na području SAD-a, može stvoriti ekvivalent sačuvane energije kao da se ukloni 360.000 automobila sa ceste.

Zato što je PET toliko popularan material, njegovim recikliranjem u nove proizvode, stvara se potencijal značajnog pozitivnog utjecaja.