Mislimo zeleno  –  FSC® certifikat!

AMBALAŽA IN ponosno nudi papirnati asortiman koji nosi međunarodni FSC® certifikat, sinonim za zeleno poslovanje i odgovornost prema okolišu!

FSC® (Forest Stewardship Council) je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena s ciljem promoviranja odgovornog upravljanja svjetskim šumama. Jedan od zadataka FSC organizacije je normama osigurati promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima. A postoji li veće bogatstvo za cijelo čovječanstvo, za sve sadašnje i buduće naraštaje, od šuma?

Proizvodi koji nose FSC znak prolaze kroz nekoliko stadija između šume i krajnjeg korisnika i nekoliko puta promjene vlasnika. Svi vlasnici u proizvodnom lancu moraju biti nositelji FSC CoC (Chain of Custody) certifikata kako bi se osigurao neprekinuti lanac brige za održivi razvoj šumskih resursa, o čemu u konačnici svjedoči propisana FSC oznaka na finalnom proizvodu.
Certifikat, između ostalog, zabranjuje i korištenje genetski modificiranih stabala i vrlo opasnih pesticida te poštuje živote autohtonog stanovništva, što postaje neizbježan uvjet (zahtjev) održivog razvoja naročito u onim dijelovima svijeta gdje dolazi do krčenja šuma i posljedičnog ugrožavanja životnog staništa naroda i životinja.

Za običnog građanina, koji je kupac drvnih proizvoda, knjiga, papira ili pak naručitelj usluga tiska, taj zaštićeni FSC logotip znači da on svojim potrošačkim postupkom nije pridonio nemilosrdnoj i neplanskoj eksploataciji šumskih resursa.

Također, sve se češće postavljaju zahtjevi za FSC certifikatom kao uvjetom za kupnju proizvoda na ekološki osviještenim tržištima. Upravo iz tog razloga i mi smo odlučili u naše poslovanje ugraditi norme koje ovaj certifikat propisuje i samim time ugraditi se u svjetski lanac brige oko okoliša i zaštite šuma.